neděle 19. února 2012

Uteplené úly

Včelaři vedou vědecké spory, zda použít uteplené nebo neuteplené úly.
My jsme tentokrát použili plošné uteplení typu "IGLŮ".
Neuteplené úly se tak stanou uteplenými.
Ale nic se nesmí přehánět.
Tak přišla na řadu lopata a sníh jsme odházeli.
Sluníčko úly prohřeje víc než sníh.

pátek 17. února 2012

Včelař a zima

Zima je v přírodě období klidu. To platí i pro včelaře.
Celou zimu je třeba v klidu odhazovat sníh, nosit dřevo ke kamnům a vařit čaj.
Samozřejmě s medem.

neděle 12. února 2012

Včely a mráz

Zima přituhla a teploty klesly k -20°C. Takové ochlazení ale včelám příliš nevadí. Včely zimu přečkávají v semknutém chomáči a mají velmi malé teplotní ztráty. Silný mráz ještě napomáhá snížením vzdušné vlhkosti, která je větším nepřítelem než zima. Uprostřed chomáče neklesá teplota pod 17°C. Aktivita včel byla k vidění na rozehřáté přední straně úlu.

Obrázky jsou pořízeny 12.2.2012 při venkovní teplotě -10°C. Teploměry na úlu ukazují: Vlevo - vnitřní strana stěny úlu,
Střed - okraj chomáče, Vpravo -
chyba - čidlo pravděpodobně spadlo ze středu chomáče, ukazuje teplotu mimo chomáč.
Více informací najdete v záznamu z roku 2010 - zde:

Zdravá včelstva

S úlevou jme obdrželi protokol o veterinárním vyšetření zimní měli. Včelstva nejsou silně napadena
Kleštíkem včelím (Varroa destructor).
Není třeba přistupovat k léčbě chemickými přípravky v době rozvoje včelstva.
Na obrázku je kopie protokolu o vyšetření, důležitá je hodnota "průměr na jedno včelstvo" - v tabulce zcela vpravo.
Hodnota nesmí být 3 a více roztočů.
(Poslední dva řádky jsou jiní chovatelé..)

pátek 3. února 2012

Ohlédnutí za léčením

Druhý den po prvním podzimním léčení došlo na česně jednoho včelstva k zajímavé situaci. Několik desítek zasažených roztočů se potácelo po dně úlu a snažilo se opět uchytit na včelách.
Včely je ze sebe opět shazovaly.
Dění jsem se pokusil zaznamenat fotoaparátem.
Obrázky roztočů jsou z 8. 11. 2011
Kleštík včelí je červenohnědý oválný objekt na hřbetě včely.

Kontrola včelstev


Podzim je období, kdy se včelstva léčí proti přivlečenému roztoči - Kleštíku včelímu (Varroa destructor). Zda byla léčba úspěšná
a včelstva jsou zdravá zjišťujeme sběrem zimní měli v lednu. Včely otvírají zavíčkované zimní zásoby a rozmělněný vosk padá na podložku. Mezi voskem se v případě napadení najde i roztoč.