neděle 18. března 2012

Plod a pyl

Na včelích plástech zavládlo vzrušení.
V buňkách rostou larvičky a včely je krmí potravou
vytvořenou ze žlutého pylu.

pátek 16. března 2012

První pyl - Olše lepkavá

Výrazné oteplení otevřelo jarní pokladnice přírody.
Včely začaly přinášet první pylové rousky z Olše lepkavé.
Pyl slouží včelám jako potrava pro plod.
Na jaře je pylu potřeba hodně, neboť začíná bouřlivý rozvoj včelstev.
Radost z doneseného pylu mají včely opravdu velikou,
jak je vidět na poslední fotografii.


Zde můžete porovnat situaci v minulých letech:
2011 - 2010

neděle 4. března 2012

Prolet a slunce


Teplé slunce konečně vylákalo včely z úlů. Po období chladu včely vyletí před úl, otočí se hlavou k česnu a vyprázdní se. Krátce se před úlem proletí a vrací se dovnitř. Takto postupně vyletí všechny úlové včely. Na krátké cestě je provází vůně domovského úlu, kterou hledají s "vyplazenými" jazýčky.
Nebo, že by jarní únava?