neděle 4. března 2012

Prolet a slunce


Teplé slunce konečně vylákalo včely z úlů. Po období chladu včely vyletí před úl, otočí se hlavou k česnu a vyprázdní se. Krátce se před úlem proletí a vrací se dovnitř. Takto postupně vyletí všechny úlové včely. Na krátké cestě je provází vůně domovského úlu, kterou hledají s "vyplazenými" jazýčky.
Nebo, že by jarní únava?