neděle 5. června 2011

Včelí med, vzpomínka na jaro

Představujeme další z letošních medů.
Snůška pro tento med skončila odkvětem javorů klenů.
Med je tmavší a jemnější chuti.

Prodej medu, zde:

Jaro je pryč

Včely již opustily květy, které opylovaly.
I semínka se rozutekla do okolí.
Nezbývá, než vzpomínat...

Med plný mládí

Naše včelařské mládí vydalo svůj první letošní med.
"Dobrý vztah mladých k přírodě, je pro nás všechny
to nejdůležitější."
Bližší informace naleznete zde: