neděle 5. června 2011

Jaro je pryč

Včely již opustily květy, které opylovaly.
I semínka se rozutekla do okolí.
Nezbývá, než vzpomínat...