pátek 16. března 2012

První pyl - Olše lepkavá

Výrazné oteplení otevřelo jarní pokladnice přírody.
Včely začaly přinášet první pylové rousky z Olše lepkavé.
Pyl slouží včelám jako potrava pro plod.
Na jaře je pylu potřeba hodně, neboť začíná bouřlivý rozvoj včelstev.
Radost z doneseného pylu mají včely opravdu velikou,
jak je vidět na poslední fotografii.


Zde můžete porovnat situaci v minulých letech:
2011 - 2010