čtvrtek 11. června 2009

Prodej medu - Valašsko


Jarní med naše včely přinášejí z pastvin, ovocných stromů a smíšených lesů. Med přinášený z květů je bohatý na pyl. Letošní "První sběr" je tmavší než obvykle, ovlivněný časnou snůškou medovice.