úterý 29. června 2010

První med


Studený a povodňový květen nepřinesl žádný med. Včelstva strádala nedostatkem potravy. Červen se také moc nevydařil
a deště bylo víc, než snůškových dnů. Přesto včelstva zvládla nashromáždit alespoň malé zásoby medu. Horký konec měsíce již znamená začátek bohaté snůšky, která doufejme zesílí za několik dnů, po rozkvětu lip. Na přelomu chladného a teplého počasí jsme ze včelstev vybrali malé množství medu se ziskem několika desítek kilogramů velmi chutného medu. V krátké době tento med připravíme do prodeje jako raritu tohoto roku.
Obrázky medu v plástech jsou pořízeny 18. 6. 2010.