sobota 17. července 2010

Lipový med
Horké letní počasí přineslo dobré podmínky pro včely, ale i pro přírodu. Dokladem jsou bohatě kvetoucí lípy, následná snůška
a tvorba medu. Včely, po dozrání medu v plástech, uzavřou buňky voskovým víčkem.
Pro včelaře pak nastává vhodná doba k medobraní.