středa 1. září 2010

Konec léta


Na horských loukách se suší otavy. Včely sbírají pyl a nektar na pozdních květech. Zásoby pylu jsou důležité pro jarní plodování
v době, kdy ještě nic nekvete.
Léto končí a začíná doba krmení včelstev na zimu.