úterý 22. března 2011

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)První velkou pylovou snůšku letos přinesla Olše lepkavá, která patří k nejdříve kvetoucím stromům. Obvykle odkvete dřív,
než včely stačí její jehnědy využít.
Sháňka po pylu byla veliká a jen se prášilo.