neděle 17. dubna 2011

Květná nedělePo chladném týdnu přichází na Valašsko oteplení.
Rozkvétají první stromy a keře na krajích lesů. Taková zákoutí jsou nejen hezká, ale i bohatá na různé druhy rostlin a živočichů. Včely této různorodosti pomáhají opylováním a příroda oplácí nabídkou nektaru a pylu.