pondělí 1. dubna 2013

První duben. Apríl!!!

 
Po severní straně tlakové níže nad Pobaltím
k nám ve večerních hodinách začne od jihu přicházet jaro.
APRÍL !!!

Porovnání počasí v minulých letech, klikněte:
Z odkazů vyplývá, že v tuto dobu včely obvykle nosí první pyl
z Lísky, Osiky nebo Olše.
Vrba jíva na Valašsku rozkvétá obvykle kolem 6. dubna.