středa 5. srpna 2015

Medové potěšení

 Představte si, že bloudíte již třetí den
temným valašským hvozdem někdy před 700 lety.
Všude vlhko, mech, pavučiny a křoví, kterým se prodíráte.
A najednou slunce, stromy se rozestoupí...
A naleznete medové potěšení