pondělí 26. srpna 2019

Ubrousku prostři se...

Děkujeme všem,
kteří navštívili o tomto víkendu včelařskou naučnou stezku a přilehlý les.


Statistika:
200 m - sledovaný úsek naučné stezky
1/2 hektaru - přilehlý uklizený les
3 dny - doba sledování
74 ks - vlhčený ubrousek
1 ks - obal od ubrousků
3 x - nutno při úklidu použít lopatu a respirátor s uhlíkovou vložkou proti zápachu

Děkujeme Vám, že se staráte o naše "poučení" a o naši bdělost.

Zpráva pro ostatní:
JE UKLIZENO - pondělí 11:00