neděle 1. listopadu 2009

Měření teploty uvnitř úlu


V období, kdy včelstvo přežívá nízké teploty semknuté do chomáče, se vracíme k měření teplot uvnitř úlu. Teploměry umístěné mezi nástavky zaznamenávají:

za prvé teplotu uprostřed chomáče, za druhé teplotu na okraji chomáče včel a za třetí teplotu v poslední uličce mezi rámky na okraji úlu mimo dosah chomáče včel.

Venkovní teplota v době pořízení snímku: -1°C