neděle 22. listopadu 2009

Zimní slunce a včely


Slunečné listopadové dny lákají včely k proletům. Po chladném období včelstva využijí slunečného dne, kdy mohou vyletět z úlu
a vyprázdnit se. Takovéto teplé dny jsou důležité pro celkové zimování včelstva.
Teplé dny ale také lákají do úlů vetřelce - proti myším se bráníme mřížkami.