úterý 6. dubna 2010

První nektarRozkvétají Vrby jívy, Velikonoční ratolesti, které jsou pro včely
bohatým zdrojem pylu a nektaru.
Včelstva již plodují ve dvou nástavcích a spotřeba zimních zásob je veliká, zvláště v chladném počasí.
Silná snůška nektaru z jív ale zásoby zase rychle doplňuje.