neděle 11. dubna 2010

Zdravá včelstva


Čistá a zemědělstvím nepoškozená horská krajina Valašska přináší včelám bohaté zdroje obživy. Množství pylu a nektaru na jaře znamená nerušený rozvoj plodu a také dobrý zdravotní stav včelstev.
Na obrázcích z 8.4.2010 vidíte plodový rámek včelstva chovné inseminované matky VIGOR. Plodiště na sedmi rámcích je velmi kompaktní, kulovité a postrádá mezerovitost v zavíčkovaném plodu, i když je matka již z roku 2008.